w w w . d e b a o l c r o s s . c o m

De organisatie van berust bij

Autocrossvereniging 'De Baolcross'

Christinastraat 5

5111 AS Baarle Nassau - NL

telefoon 013.507.2730 - telefax 013.5072729

email guusgillis@12move.nl

 

 

 

 

Pasen 2005 - Editie 39